Jakość świadczonych usług oraz sposób komunikacji mają bezpośredni wpływ na wiarygodność prezentowanych treści. Google zwraca szczególną uwagę na to, jak ważny udział w tworzeniu bezpiecznej platformy ma społeczność, którą tworzą zarówno użytkownicy, jak i pracownicy. To dzięki nim dostarczane są sprawdzone i rzetelne informacje. Odpowiedzialność, która spoczywa na dostawcach usług, takich jak Google, zobowiązuje do przestrzegania najwyższych standardów.

Zasady otwartej dyskusji dotyczą wszystkich użytkowników infosfery, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wskazówkami dla społeczności na stronie: https://about.google/intl/ALL_pl/community-guidelines/
O projekcie
bezpiecznewybory.pl
#WłączWeryfikację
#STOPdezinformacji