W niedzielę 7 kwietnia odbyła się I tura wyborów samorządowych. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja wyniosła 51,99 proc. Uprawnionych do głosowania było ponad 28 milionów osób, a karty wydano ponad 15 milionom obywateli.[1]

W sumie wybrano:

  • 1464 wójtów,
  • 906 burmistrzów,
  • 107 prezydentów miast.

Głosów nieważnych oddano 198 669 (1,32 proc.)

Unieważniono je z powodu:

  • postawienia znaku X obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów albo jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata (60 631 głosów, czyli 30,52 proc.),
  • niepostawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata (136 954 głosów, czyli 68,94 proc.),
  • postawienia znaku X obok nazwiska skreślonego kandydata (1084 głosy, czyli 0,55 proc.).

Przypominamy, jak poprawnie oddać głos

W drugiej turze, bez względu na miejsce oddawania głosu, wyborcy dostaną tylko po jednej karcie z dwoma nazwiskami kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta, którzy uzyskali najwięcej głosów w pierwszym terminie. Głosować należy w miejscu stałego zamieszkania, tam gdzie jesteśmy już przypisani do rejestru wyborców.

Na każdej z otrzymanych kart będzie można wybrać tylko jednego kandydata. Podobnie jak w wyborach parlamentarnych, nasz głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X”.

Karty do głosowania powinny mieć widoczne imiona i nazwiska kandydatów oraz kwadratowe pola wyboru przy każdym z nich. Nie powinno być na nich także uszkodzeń. Należy także zwrócić uwagę na to, by na karcie widniała pieczęć komisji wyborczej. Jeśli jej nie ma, należy niezwłocznie zgłosić to komisji wyborczej w danym lokalu. W przeciwnym wypadku oddany głos będzie nieważny.

II tura i wybór przez radę gminy

W 748 gminach i miastach 21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów[2]. Żaden z kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie przekroczył tam bowiem progu 50 procent ważnie oddanych głosów.

Ponownie zagłosują mieszkańcy w 60 miastach prezydenckich. Dogrywka w wyborach na prezydenta będzie potrzebna w 9 miastach wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

W jednej z gmin nie wybrano wójta, mimo że o stanowisko ubiegał się tylko jeden kandydat. Nie uzyskał on jednak ponad połowy ważnie oddanych głosów, więc zgodnie z Kodeksem wyborczym wyboru dokona rada gminy.

[1] Konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2024 r. Online: https://www.youtube.com/watch?v=bPpBwqfN-as [dostęp: 11.04.2024 r. godz. 10:00]

[2] https://wybory.gov.pl/samorzad2024/statics/PKW_AKTUALNOSCI/uploaded_files/1712751143_obwieszczenie-wbp-pkw-tura-1-final.pdf [dostęp: 11.04.2024 r. godz. 10:00]

O projekcie
bezpiecznewybory.pl