W 2024 roku poza wyborem przedstawicieli do władz lokalnych zdecydujemy także o składzie Parlamentu Europejskiego. Wybory odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024 roku. To ważne wydarzenie demokratyczne, otwarte dla każdego obywatela, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat. Również osoby przebywające poza granicami Polski spełniający określone warunki, będą mogły oddać swój głos.

Zasada proporcjonalności

W weekend wyborczy wyłonimy 53 europosłów, którzy będą reprezentować Polskę w instytucjach Unii Europejskiej. Proces wyborczy opiera się na zasadzie proporcjonalności, zgodnie z wymogami prawa UE. Każda partia będzie miała udział w przyznawaniu mandatów odpowiednio do liczby uzyskanych głosów.

Wybory a dezinformacja

W obliczu stale towarzyszącego nam zagrożenia dezinformacją konieczne jest podkreślenie znaczenia przeciwdziałania fałszywym informacjom. Wymaga to od obywateli rozwagi przy korzystaniu z różnych źródeł informacji oraz świadomości, że rzetelność informacji stanowi fundament demokratycznych standardów procesu wyborczego. W tych wyborach nasz głos ma moc kształtowania przyszłości Europy, dlatego tak ważne jest, byśmy podejmowali kluczowe decyzje na podstawie prawdziwych przekazów.

Wspólnie, poprzez odpowiedzialne głosowanie lecz także reagowanie na fake newsy, możemy wspierać wartości, które leżą u podstaw Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o zasadach głosowania znajdują się na stronie Parlamentu Europejskiego.

O projekcie
bezpiecznewybory.pl