Kartę do głosowania otrzymasz w odpowiednim lokalu wyborczym po stwierdzeniu, że Twoje nazwisko jest na liście wyborców.

Wygląd karty

Upewnij się, czy karta, którą otrzymałeś, spełnia wymogi formalne dokumentu. Na karcie powinny znaleźć się odpowiednie odciski pieczęci w zależności od typu wyborów:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej – odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej;
2) do Sejmu, do Senatu i do Parlamentu Europejskiego – odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej;
3) do rad i wyborów wójta – odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.

Według kodeksu wyborczego na karcie do głosowania powinny znajdować się również informację o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu.

Poprawne wypełnienie karty do głosowania

W lokalach znajdują się stanowiska do oddawania głosów, dzięki którym możesz z zachowaniem zasad prywatności, uzupełnić kartę zgodnie ze swoimi preferencjami wyborczymi.

By głos został uznany za ważny, należy postawić znak “x” przy konkretnym nazwisku na karcie. Kodeks wyborczy określa, że znakiem tym są dokładnie dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Powinien on znaleźć się przy nazwisku jednego, wybranego kandydata, wyłącznie na jednej liście wyborczej. Jeśli znaków “x” jest więcej lub znaku nie ma w ogóle, głos jest uznawany za nieważny.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule 227 Kodeksu wyborczego.

Głosowanie

Ostatnim krokiem jest złożenie karty wyborczej na pół i wrzucenie jej do urny.

 

Źródło:
1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110210112/U/D20110112Lj.pdf [dostęp: 11.07.2023 r.]

 

O projekcie
bezpiecznewybory.pl