YouTube odgrywa istotną rolę we wspieraniu zaangażowania społecznego, dbając o bezpieczeństwo, uczciwość i bezstronność podczas wyborów.

Platforma przyciąga użytkowników z całego świata, którzy szukają informacji o liderach politycznych, uczestniczą w akcjach społecznych i kształtują opinie na temat wydarzeń na świecie. W trosce o bezpieczeństwo wartości demokratycznych YouTube usuwa treści naruszające zasady, promuje wiarygodne źródła i ogranicza rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji związanych z wyborami.

YouTube stosuje rygorystyczne zasady wobec nieuczciwych praktyk związanych z wyborami, takich jak: przerabianie treści, rozpowszechnianie fałszywych informacji czy zachęcanie do zakłócania procesów demokratycznych. Kanały, które ich nie przestrzegają, są zamykane niezależnie od poglądów politycznych prezentowanych w filmach. Dzięki tym działaniom YouTube dąży do wspierania uczciwości procesu wyborczego i promowania rzetelnej debaty politycznej.

By dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/supporting-political-integrity/
O projekcie
bezpiecznewybory.pl