Bezpieczne użytkowanie zarówno poczty elektronicznej, jak i mediów społecznościowych jest niezwykle ważne w cyfrowym świecie. Aby chronić nasze dane, prywatność i uniknąć cyberataków, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad. Utrzymywanie osobnych kont dla celów prywatnych i służbowych, dbanie o długie i unikalne hasła oraz świadome podejście do podejrzanych wiadomości to tylko niektóre z zasad, jakich powinniśmy przestrzegać, by chronić się przed cyberatakami.

Równie istotne w tym kontekście jest dbanie o regularne aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania. Do przekazywania wrażliwych danych eksperci zalecają wybieranie komunikatorów szyfrowanych end-to-end. Automatyczne kasowanie wiadomości po określonym czasie także wpływa na wzrost bezpieczeństwa użytkowników. Pamiętajmy, że ochrona danych osobowych i prywatności jest naszym wspólnym obowiązkiem, dlatego warto przyjąć dobre praktyki bezpiecznego korzystania z technologii.

Szczegółowe omówienie zasad bezpiecznego użytkowania poczty elektronicznej i mediów społecznościowych można znaleźć w poradniku CERT Polska.

O projekcie
bezpiecznewybory.pl
#WłączWeryfikację
#STOPdezinformacji