Zadania obwodowej komisji wyborczej

Obowiązki OKW są związane z przeprowadzeniem głosowania w danym obwodzie. Należą do nich: czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego podczas głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie oraz przesłanie ich do właściwej komisji wyborczej.

Wymagania dla kandydatów

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi spełniać określone kryteria. Przede wszystkim, musisz:

 • być obywatelem Polski,
 • mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia,
 • nie być pozbawionym praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie być pozbawionym praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 • nie możesz być osobą ubezwłasnowolnioną prawomocnym orzeczeniem sądu.

Uwaga!

Kandydaci muszą również stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym są zgłaszani do komisji, oraz być wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na tym obszarze.

Należy pamiętać, że członek obwodowej komisji wyborczej nie może pełnić jednocześnie innych funkcji, np. być:

 • kandydatem w wyborach,
 • komisarzem wyborczym,
 • pełnomocnikiem wyborczym,
 • pełnomocnikiem finansowym,
 • urzędnikiem wyborczym,
 • mężem zaufania lub obserwatorem społecznym,
 • rodziną kandydata w wyborach w danym okręgu, z którego ten kandyduje, czyli:

– małżonkiem, jego ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym),

– synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym),

– rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.

Zgłoszenie kandydatury

W przypadku spełnienia wymienionych kryteriów, możesz zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej. Możesz to zrobić na dwa sposoby: skontaktować się z pełnomocnikiem komitetu wyborczego albo zgłosić swoją kandydaturę samodzielnie w urzędzie gminy.

Wykaz wszystkich pełnomocników komitetów wyborczych, utworzonych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu oraz ich adresy będą dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Należy pamiętać, że termin zgłaszania kandydatów na członków komisji wygasa najpóźniej 30 dni przed wyborami.

Decyzja o powołaniu w skład komisji

Po zgłoszeniu pełnomocnicy komitetów wyborczych przekażą listę kandydatów do odpowiednich urzędów. Warto podkreślić, że zgłoszenie nie gwarantuje automatycznego powołania w skład komisji.

 

Źródła:

 1. https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej [dostęp: 25.07.2023 r.]
 2. https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-do-sejmu-i-senatu-2019-quotjak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczejquot-spot-i-poradnik [dostęp: 26.07.2023 r.]
 3. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110210112/U/D20110112Lj.pdf [dostęp:26.07.2023 r.]
O projekcie
bezpiecznewybory.pl