Głosowanie w wyborach nie jest czynnością skomplikowaną, należy jednak pamiętać o pewnych procedurach, by głos nie został unieważniony. Wybory muszą być przeprowadzane zgodnie z określonymi przepisami prawa, by ich wyniki były legalne i wiarygodne. Omówione poniżej zasady mają na celu zapobieganie nadużyciom, manipulacjom oraz sprawiają, że proces jest transparentny.

 

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

To, czy nasze nazwisko widnieje rejestrze wyborców, można sprawdzić w urzędzie gminy lub dzielnicy. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców należy złożyć osobiście w danej placówce. Po jego rozpatrzeniu pracownik poinformuje nas, czy znajdujemy się w rejestrze.

Wniosek można znaleźć na stronie PKW.

 

Przygotuj dokument tożsamości

Przed wydaniem karty do głosowania obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek sprawdzenia tożsamości wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego dokumentu ze zdjęciem wydanego przez oficjalne instytucje. Należy jednak pamiętać, że ustalenie tożsamości wyborcy na tej podstawie nie może budzić żadnych wątpliwości. Reguluje to art. 52 § 1 Kodeksu wyborczego.

Ważne jest, aby pamiętać, że konkretna lista dokumentów akceptowanych do głosowania może się różnić w zależności od rodzaju wyborów i przepisów obowiązujących w danym czasie. Zawsze warto więc sprawdzić bieżące informacje na oficjalnych stronach internetowych organów wyborczych, takich jak Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) lub skontaktować się z odpowiednimi instytucjami.

 

Odszukaj swoje nazwisko na liście wyborców

W lokalu wyborczym po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji weryfikuje, czy wskazana osoba znajduje się na liście wyborców danego okręgu. Jeśli zamierzasz głosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania (lub nie jesteś zameldowany), powinieneś jeszcze przed udaniem się do lokalu wyborczego złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można to zrobić zarówno w urzędzie, jak i przez internet.

 

Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow

;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl