Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem swojego stałego zamieszkania, również mogą oddać głos. Chęć głosowania w innym obwodzie niż ten, w którym jesteśmy zameldowani lub mieszkamy można zgłosić zarówno przez internet, jak i w urzędzie.

 

Pamiętajmy, że zagłosować może osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada prawa wyborcze,
 • chce głosować w innym obwodzie głosowania w gminie, w której mieszka na stale,
 • chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
 • nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

 

 

Wniosek przez internet

 

Przygotuj:

 • login i hasło do profilu zaufanego,
 • telefon komórkowy lub
 • dane do innego sposobu logowania na profil zaufany, na przykład e-dowód.

 

Uwaga! Usługa będzie dostępna od 1 września na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania 

 

Dzięki wprowadzeniu Centralnego Rejestru Wyborców oraz obsługującej go platformy będzie trzeba jedynie:

 • kliknąć przycisk Złóż wniosek,
 • zalogować się swoim profilem zaufanym,
 • podać adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów,
 • sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie.

 

Zarówno potwierdzenie złożenia wniosku, jak i zmiany miejsca głosowania z informacją o obwodzie głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej otrzymasz w wiadomości na skrzynkę ePUAP.

 

 

Wniosek w urzędzie

 

Nie ma formularza wniosku, należy napisać go samodzielnie. Powinny znajdować się w nim poniższe informacje:

 • nazwisko,
 • imię albo imiona,
 • imię ojca,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

 

Następnie dokument należy złożyć w urzędzie gminy, w której chcesz głosować, od 1 września, nie później jednak niż 3 dni przed terminem wyborów.

 

 

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania 
 2. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/centralny-rejestr-wyborcow
;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl