Dezinformacja, podszywanie się pod innych użytkowników, spamowanie, fałszywe konta, ataki hakerskie i inne formy manipulacji mogą zniekształcać wyniki i wpływać na uczciwość wyborów. Informując o takich działaniach, przyczyniamy się do tego, że wybory odbywają się w sposób sprawiedliwy i demokratyczny. Należy jednak pamiętać, że każde zgłoszenie nieprawidłowości wyborczych powinno być poparte wiarygodnymi dowodami i przekazywane odpowiednim organom.

 

Dezinformacja

Fałszywe przekazy i fake newsy mogą istotnie wpływać na przebieg procesów wyborczych. Jeśli zauważysz treść, która budzi Twoją wątpliwość, możesz ją przesłać za pomocą przygotowanego na stronie formularza, który znajduje się w zakładce Zgłoś incydent. Dezinformacyjne wpisy znajdujące się w mediach społecznościowych można także zgłaszać bezpośrednio na platformach. Wystarczy wyszukać opcję „Zgłoś” i wybrać odpowiednią formę szkodliwej treści.

 

Naruszenie ciszy wyborczej

Polski proces wyborczy zakłada, że na 24 godziny przed głosowaniem aż do zamknięcia lokali wyborczych nie można:

 • prowadzić agitacji wyborczej,
 • zwoływać zgromadzeń,
 • organizować pochodów i manifestacji,
 • wygłaszać przemówień,
 • rozpowszechniać materiałów wyborczych etc.

 

Według zaleceń Państwowej Komisji Wyborczej wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji. Ważne, by zrobić to jak najszybciej, gdyż odpowiednie służby będą mogły podjąć działania.

O naruszeniu ciszy wyborczej można poinformować Policję:

 1. Udając się na najbliższy komisariat. Funkcjonariusze będą odpowiedzialni za podjęcie odpowiednich działań w związku z naruszeniem.
 2. Dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Dotyczy to sytuacji pilnych i poważnych naruszeń.

 

Agitacja w okresie ciszy wyborczej to w świetle polskiego prawa wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów – przestępstwo. Dalsza ocena incydentów należy więc do organów ścigania i sądów.

 

Nieprawidłowe działanie obwodowej komisji wyborczej

Wszelkie skargi dotyczące nieprawidłowego działania obwodowych komisji należy kierować do komisarza wyborczego, który nadzoruje przestrzeganie prawa wyborczego. Natomiast skargi na działanie komisarza wyborczego można kierować do Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Nielegalne treści

Podczas kampanii wyborczej możemy być również szczególnie narażeni na zagrożenia w sieci takie jak stosowanie wobec nas mowy nienawiści czy hejtu. W Polsce jest to przestępstwem i podlega art. 256 i 257 Kodeksu karnego. Inne nielegalne treści, w tym: nawoływanie do popełnienia przestępstwa, groźby karalne, przekazy rasistowskie czy ksenofobiczne lub cyberprzemoc można zgłaszać zespołowi Dyżurnet poprzez formularz.

 

Incydenty z obszaru cyberbezpieczeństwa

Zgłoszenia dotyczące złośliwych domen, podejrzanych wiadomości e-mailowych lub SMS-owych, szkodliwe oprogramowania, nielegalne treści, a także inne incydenty należy kierować do zespołu CERT Polska. Można to zrobić przy pomocy zakładki Zgłoś lub bezpośrednio na stronie CERT.

 

Protest wyborczy

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, w ciągu 14 dni od ogłoszenia zbiorczego wyniku wyborów, każdy obywatel może też zgłosić protest wyborczy na piśmie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Szczegółowe zasady wnoszenia protestów wyborczych oraz tryb ich rozpatrywania, a także orzekania o ważności wyborów są określone w przepisach Kodeksu wyborczego.

 

Źródła:

 1. https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1681783899_kodeks-wyborczy-2023-marzec.pdf [dostęp: 04.07.2023 r.]
 2. https://dyzurnet.pl/ [dostęp: 06.07.2023 r.]
 3. https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl [dostęp: 06.07.2023 r.]
 4. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf [dostęp: 06.07.2023 r.]

 

 

 

 

 

;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl