Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się już w niedzielę 7 kwietnia. Mieszkańcy mający prawo wyborcze otrzymają 3 lub 4 karty do w zależności od statusu jednostki samorządowej, w drugiej turze natomiast już tylko jedną.

Większość wyborców otrzyma cztery karty do głosowania. Będą oni mogli oddać głosy na:

1) kandydatów do rady gminy;

2) kandydatów do rady powiatu;

3) kandydatów do sejmiku województwa;

4) kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

O jedną kartę mniej dostaną jedynie mieszkańcy miast na prawach powiatu. Wynika to stąd, że wybierają oni członków rady miasta, którzy jednocześnie realizują zadania gmin, jak i powiatów.

Wyjątek stanowi tu Warszawa. Jej mieszkańcy – mimo że również nie wybierają rady powiatu – dostaną cztery karty. Będą mogli bowiem oddać głosy na radnych dzielnicy.

Druga tura – jedna karta

W drugiej turze, bez względu na miejsce oddawania głosu, wyborcy dostaną tylko po jednej karcie, na której znajdą się dwa nazwiska – kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta, którzy uzyskali najwięcej głosów w pierwszym terminie, lecz żaden z nich nie przekroczył progu 50 procent.

Prawidłowo oddany głos

7 kwietnia lokale wyborcze, zgodnie z kodeksem wyborczym, będą czynne w godzinach 7.00-21.00.

Na każdej z otrzymanych kart będzie można wybrać tylko jednego kandydata. Podobnie jak w wyborach parlamentarnych, nasz głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X”.

Ponadto, na dole każdej karty powinna znaleźć się informacja o tym, jak głosować. Należy także zwrócić uwagę na to, by na każdej z nich widniała pieczęć komisji wyborczej. Jeśli jej nie ma, należy niezwłocznie zgłosić to komisji wyborczej w danym lokalu. W przeciwnym wypadku oddany głos będzie nieważny.

 

Źródła:

  1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-wyborczy-17679859/art-39 [dostęp: 03.04.2024 r.]
  2. https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1706890325_wzory-kart-do-glosowania-i-nakladek-zmiana.pdf [dostęp: 03.04.2024 r.]
  3. https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1456317730_Karty_do_glosowania_wojt.pdf [dostęp: 03.04.2024 r.]
;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl