W 2024 roku Polaków czekają dwa procesy wyborcze. Wybierzemy zarówno władze lokalne, jak i naszych reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Według informacji podanych na Kongresie Polski 2050 marszałek Sejmu Szymon Hołownia wskazał potencjalną datę wyborów samorządowych[1]. Na oficjalne jej ogłoszenie musimy jednak jeszcze zaczekać.

  1. Termin

Zgodnie z kodeksem wyborczym wybory samorządowe muszą odbyć się między 31 marca a 23 kwietnia 2024 roku. Dzień 31 marca przypada na Wielkanoc, co wyklucza ten dzień z rozważań. Dlatego potencjalne daty to: 7 kwietnia, 14 kwietnia lub 21 kwietnia.

  1. Decyzja marszałka Sejmu

Marszałek Szymon Hołownia, wypowiadając się podczas Kongresu Polski 2050, wskazał 7 kwietnia jako wstępną datę wyborów. Podkreślił również, że kampania wyborcza rozpocznie się krótko po Bożym Narodzeniu. To oznacza, że kandydaci powinni już przygotowywać swoje działania.

  1. Rola premiera i Państwowej Komisji Wyborczej

Oficjalny termin wyborów zostanie ogłoszony przez premiera we właściwym rozporządzeniu. Procedura ta wymaga także zasięgnięcia opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Ostateczna decyzja co do daty wyborów samorządowych będzie zatem rezultatem skonsultowanych działań rządu i instytucji odpowiedzialnych za proces wyborczy.

  1. Przeciwdziałanie dezinformacji wyborczej

Tak jak w przypadku wyborów parlamentarnych, tak i teraz kampanii towarzyszyć będą nasilające się treści dezinformacyjne. Dlatego tak kluczowe jest promowanie umiejętności krytycznego myślenia, edukacja społeczeństwa oraz zapewnienie rzetelnych informacji przez instytucje publiczne i media. Współpraca między organami odpowiedzialnymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i mediami jest niezbędna dla skutecznego przeciwdziałania manipulacjom.

Kwiecień 2024 roku będzie ważnym momentem dla lokalnych społeczeństw. Obywatele będą mieli szansę wpłynąć na kształt swoich lokalnych władz. Warto śledzić rozwój wydarzeń i być gotowym na zaangażowanie się w lokalną politykę.

[1] https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/jest-data-wyborow-samorzadowych-2024-marszalek-wskazal-kiedy-sie-odbeda,510593.html [dostęp: 21.12.2023 r.]

;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl