Przeciwdziałanie i zwalczanie dezinformacji, szczególnie w kontekście wyborczym, są ważnymi
wyzwaniami w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. Warto być świadomym tego, że każdy
z nas jest narażony na manipulacje i kontakt z fake newsami. Całkowite wyeliminowanie
dezinformacji z infosfery nie jest możliwe. Jednak możemy zminimalizować jej wpływ zarówno na
nas jako jednostki, jak i na życie społeczne. Aby to osiągnąć potrzebne jest połączenie wysiłków
różnych podmiotów, w tym instytucji państwowych, mediów, organizacji społecznych, platform
internetowych oraz indywidualnych użytkowników. Ważne jest także to, by wszystkie podejmowane
w tym celu działania były zgodne z zasadami demokracji, praworządności i poszanowania
wolności słowa.

W raporcie zamknięcia znajdują się opracowane i przeanalizowane dane zebrane w okresie
15.09-15.10.2023 r. oraz podsumowanie zgłoszonych incydentów obsługiwanych przez Dział
Przeciwdziałania Dezinformacji podczas realizacji projektu Bezpieczne Wybory.

Pobierz raport
O projekcie
bezpiecznewybory.pl